asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube            

asio/ asio/ asio/ asio/ asio/

CERTIFIKÁT ISO 9001:2008

Spoločnosť ASIO - SK s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami kritérií stanovených v ISO 9001:2008 v rozsahu týchto činností: výroba a obchod s kusovými vodohospodárskymi výrobkami,čistiarňamy odpadových vôd,odlučovačmi ropných látok, čerpacími šachtamy, lapačmi tukov, bazénmia bazénovou technológiou, dodávky technologických celkov pre komunálne a priemyselné ČOV a dodávky vodohospodárskych celkov.

certifikát

 

 

inPage.cz - webové stránky, doménawebhosting snadno.