asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube    ENGLISH  ESPANA  

asio/ asio/ asio/ asio/ asio/

CERTIFIKÁT ISO 9001:2008

Spoločnosť ASIO - SK s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami kritérií stanovených v ISO 9001:2008 v rozsahu týchto činností: výroba a obchod s kusovými vodohospodárskymi výrobkami, čistiarňami odpadových vôd, odlučovačmi ropných látok, čerpacími šachtami, lapačmi tukov, bazénmi a bazénovou technológiou, dodávky technologických celkov pre komunálne a priemyselné ČOV a dodávky vodohospodárskych celkov.

certifikát

 

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting ľahko.