OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube    ENGLISH  ESPANA  

AKUMULÁCIA VÔD AS - NIDAPLAST, AS - KRECHT

Stále častejšie sa rozrastajúce mestá stretávajú s problémom ako odviesť dažďovú vodu zo spevnených plôch na ich okraji. Malé priemery kanalizačných vedení nedovoľujú odviesť potrebné množstvá, rekonštrukcia kanalizačnej siete je nad ich ekonomické možnosti a v miestach vzniku prívalu je nedostatok miesta pre výstavbu záchytných nádrží. A tak riešenie tohto problému je limitujúce pre ďalší rozvoj územia. Spoločnosť ASIO - SK s.r.o. prináša dve možné technologické riešenia danej problematiky a to systémy AS - NIDAPLAST a AS - KRECHT.

 

asio akumulácia vôdasio akumulácia vôdasio akumulácia vôd

AS - NIDAPLAST

Bloky spravidla o rozmeroch 1200 x 2400 x 520 mm majú priestorovú štruktúru s akumulačnou schopnosťou až 95% svojho objemu. Sú zároveň i dostatočne únosné po stránke statickej a tak je možno z nich vytvoriť i nosnú vrstvu pod napr. spevnenými plochami, parkovacími plochami ap. Táto vrstva potom môže plniť hneď niekoľko funkcií. Akumulovať vodu a potom ju kontrolovane vypúšťať ďalej do kanalizácie, alebo toku, akumulovať vodu k jej ďalšiemu využitiu, alebo akumulovať vodu v miestach pomalšieho vsaku a umožniť tak vsak celého objemu.
Vďaka plastovej štruktúre majú voštiny mimoriadne vysokú pevnosť a odolnosť. Preto je možné použiť voštiny i pod parkovisko s prevádzkou nákladných automobilov (viď mechanické vlastnosti). Maximálna vrstva zeminy nad voštinami je 1,8 m (pri mernom zaťažení 20 kN/m3. Naopak už pri prekrytí 30 cm je možné použiť zhutňovacie stroje a teda i prejazdnosť. Po zhutnenom povrchu potom už môžu jazdiť i stavebné stroje. Okrem toho má náplň i vysoký uhol trenia blokov medzi sebou navzájom - 24o, takže nedochádza k posunu vrstiev blokov navzájom i pri plnej prevádzke.
Ako voštiny, tak i krycie textílie vykazujú vysokú chemickú odolnosť. Voštiny sú odolné ako proti vode, tak i proti uhľovodíkom, kyselinám i lúhom. Nie sú živnou pôdou pre baktérie, prostredím pre hlodavcov a nepodliehajú biologickému rozkladu. Okrem toho sú neutrálne voči podzemným vodám, ťažko zapáliteľné a je ich možné  až tri mesiace bez problému voľne skladovať.

AS - KRECHT

AS KRECHT tunelový systém sa skladá z ľahkej, plastovej, polkruhovej nádrže ( nádrží) s kapacitou do zásobného množstva a prenikania dažďovej vody z utesnených povrchov do pôdy. Polkruhové schránky majú 100%-nú zásobnú kapacitu a v porovnaní so štrkovým zásypom vsakovacích  jám potrebujú menej než 1/3 obvyklého objemu. Dažďová voda môže voľne prenikať dnom a bočnými otvormi v tuneli do pôdy.
V štandardnej verzii môžu tunely zvládnuť zaťaženie do SLW 30 (16,7 kN/m2 – ekvivalent 30-ti tonového kamiónu ) a majú dlhú životnosť. Každé čelo na začiatku a na konci sekcie je vybavené otvorom DN 100 ako prítok. Na čelo tunelového systému je možné pripojiť potrubie až do priemeru DN 300. Len s troma rôznymi komponentmi ( tunel, začiatok a koniec sekcie ) je možné stavať stabilný a rozsiahly systém s minimálnymi stavebnými nákladmi. Navyše systém môže byť ľahko skladovateľný a dopravné náklady sú minimálne.

 

Podrobnú technickú dokumentáciu k systémom AS - NIDAPLAST a AS - KRECHT si možete stiahnuť:

→TECHNICKÁ DUKUMENTÁCIA AKUMULÁCIA VÔD←

 

Pozrite si ukážkové video funkčnosti systému AS - NIDAPLAST 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.