OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube    ENGLISH  ESPANA  

Produkty ASIO v betónových nádržiach

Rozšírenie ponukového spektra kusových vodohospodárskych výrobkov (odlučovače ľahkých kvapalín, čerpacie šachty, ČOV) o výrobky v prefabrikovaných betónových nádržiach. Oblasť týchto výrobkov napospol používaných ako objekty na kanalizáciu bola v našich krajinách donedávna zabezpečovaná nádržami plastovými, prípadne tzv. Plast-betónovými, čo prezentuje kombináciu plastového korpusu s vloženou oceľovou výstužou (čoby "strateného" debnenia) s dodatočnou betonážou na stavbe. Prefabrikácie výstavby kanalizačných vedení čisto z betónových prefabrikovaných prvkov, tak  nebola úplná, alebo len pomocou betonárskych výrobkov zo zahraničia. S rozvojom betonárskych technológií vzrástli príležitosti pre použitie veľkých betónových prefabrikovaných nádrží a to z niekoľkých dôvodov:

schopnosť vyrobiť prefabrikované veľkoobjemové nádrže,
schopnosť prispôsobiť sa atypickým požiadavkám vložené technológie,
priaznivý vývoj cien prefabrikovaných nádrží.

Rozvoj betonárskych technológií v posledných rokoch umožňuje aj u nás dodávku tzv. "Kusových vodohospodárskych výrobkov" v prefabrikovaných železobetónových nádržiach.
Klasické výrobky, ako sú lapače tuku, malé čistiarne odpadových vôd, odlučovače ľahkých kvapalín, čerpacie šachty a ďalšie výrobky Vám teraz ponúkame takmer bez obmedzenia v celom veľkostnom sortimente tiež v týchto prefa-nádržiach s kompletným vystrojením plastovou technologickou vostavbou, tak ako ste zvyknutý z nádrží plastových či plast-betónových.

Pre investorov, projektantov a stavebno-dodávateľské firmy sa tak rozširuje portfólio ponuky, kedy pre danú lokalitu, stavbu či momentálnej podmienky možno zvoliť ideálny variant nádrže ako po stránke technickej, tak aj cenovej.
Technologicky a výkonovými parametrami zostávajú výrobky identické, iba nádrž ako nosič technológie sa líšia. Pochopiteľne, že je rozdiel medzi nádržou celoplastovou, medzi nádržou plast-betónovou a medzi nádržou prefabrikovanú betónovú, a to nielen v parametroch statických, hm, požiadavky na nutnú dobu výstavby, transportných nárokoch, atď., Ale je medzi nimi samozrejme aj rozdiel cenový. Pre rozhodovanie, ktoré materiálové prevedenie nádrže je pre daný prípad najvhodnejšie, rozhoduje celý rad individuálnych aspektov.

Porovnanie jednotlivých prevedení:

Plastové nádrže

+ Nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
+ Možnosť individuálnych úprav a rozmerov
- Malá únosnosť
- Nutnosť ďalšieho statického zabezpečenia, mokrý proces na stavbe

Plast-betónové nádrže

+ Nízka prepravná hmotnosť
+ Možnosť individuálnych úprav a rozmerov
+ Po vyzretí betónu vysoká únosnosť
+ Plast použitý ako "stratené debnenie" zostáva po celú ďalšiu životnosť nádrže ako izolácia betónu proti agresivite ako podzemných vôd, tak vôd splaškových
- Mokrý proces betonáže na stavbe
- Časové oneskorenie medzi betonážou a únosnosťou betónu

Betónové prefabrikované nádrže

+ Vysoká odolnosť železobetónu proti zaťaženiu
+ Rýchlosť výstavby
- Vysoká hmotnosť, vyššie transportné náklady

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.