OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube    ENGLISH  ESPANA  

ČOV AS - VARIOCOMP 5 - 80 EO

ČOV AS-VARIOCOMP slúži k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z bytových zariadení, rodinných domov, bytových lokalít, hotelov a pod. ČOV AS-VARIOCOMP je vhodná najmä tam, kde nie je možné alebo výhodné pripojiť zdroj odpadových vôd na kanalizačný systém.

ČOV as - variocompČOV as - variocomp

Stručný popis funkcie ČOV AS - VARIOCOMP

Odpadová voda nateká do usadzovacieho kalového priestoru nátokovej časti ČOV, kde je zbavená mechanických plávajúcich a usaditeľných látok, ktoré sú ďaľej podrobené anaeróbnemu rozkladu (hydrolýza). Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru. Aktivačný priestor slúži k biologickému čisteniu odpadovej vody. Tento priestor je v spodnej časti osadený jemnobublinným prevzdušňovacím systémom, príp. nosičom biomasy, do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dúchadla.
Výhodou riešenia je akumulačný priestor v celom priestore ČOV, ktorý je určený k akumulácií odpadovej vody a k zabezpečeniu rovnomerného odtoku z ČOV.
Aktivovaná zmes z aktivácie nateká do vertikálnej dosadzovacej nádrže, kde pri dne prebieha hydraulický odťah kalu do kalového priestoru. Vyčistená voda je potom odťahovaná mamutkou do odtokového žľabu.
Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je odťahovaný mamutkou do usadzovacieho  kalového priestoru.
Pri použití nosiča biomasy je zaistený dostatočný vek kalu (40 dní) pre priebeh nitrifikačných pochodov a aeróbnu stabilizáciu kalu. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je z aktivácie odťahovaný do kalového priestoru, ktorý je dimenzovaný na min. 150 dní zdržnej doby.

Základné parametre ČOV AS - VARIOCOMP 5 -50

Typ

 

Počet

EO

Q

(m3/d)

BSK5

(kg/d)

Rozmery

Pôdorys x H 

(mm)

Výška

prítok/odtok

(mm)

Hmotnosť

(kg)

Príkon

(W)

5

3 - 7

0,75

0,3

Ø 1200 x 1500

1350 / 1270

180

59

10

8 - 12

1,5

0,6

Ø 1480 x 1800

1350 / 1270

280

80

15

13 - 17

2,25

0,9

Ø 1700 x 2000

2100 / 2020

450

110

20

18 - 25

3

1,2

Ø 1945 x 2200

2100 / 2020

700

120

30

25 - 35

4,5

1,8

2000 x 2160 x 2830

2 200 / 2 050

1250

200

40

36 - 45

6,0

2,4

3000 x 2160 x 2830

2 200 / 2 050

1400

750

50

46 - 55

7,5

3,0

4000 x 2160 x 2830

2 200 / 2 050

1750

750

 

Podrobnú technickú dokumentáciu k čov AS - VARIOCOMP si môžete stiahnuť:

→TECHNICKÁ DUKUMENTÁCIA ČOV AS - VARIOCOMP←

Viac o domových ČOV sa dozviete na našich špecializovaných stránkach cov.sk

fb-kampan.png

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.