OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube    ENGLISH  ESPANA  

DETEKCIA ROPNÝCH LÁTOK


AS–DETECTOIL a AS–DETECTOIL PROFI sú zariadenia určené na zistenie prítomnosti ropných látok na hladine vody. Zariadenia majú široké využitie v energetickom a petrochemickom priemysle, vo vodnom hospodárstve, pri čerpacích staniciach pohonných hmôt a pod. Uvedené zariadenie má uplatnenie všade tam, kde existuje možnosť úniku ropných látok (tu slúži ako kontrolný a bezpečnostný systém). Možnosť uplatnenia je aj pri použití v kombinácii s odlučovačmi a zberačmi ropných látok.

detekcia ropných látokdetekcia ropných látokdetekcia ropných látok


Vyhodnocovacie zariadenie je napájané napätím 220 V a obsahuje výstupy na inštaláciu signalizačného zariadenia (zvonček, svetelná signalizácia). V prevedení PROFI sú elektródy samočistiace (využitie potenciostatických pulzov). Pri tomto type je zavedené aj autotestovanie zariadenia.

Princíp činnosti
Zariadenie pracuje na princípe merania elektrochemických javov na fázovom rozhraní. Pri vhodnom nastavení citlivosti sondy umožňuje detekciu vrstvy RL už od hrúbky 0,2 mm, bežne je jej citlivosť nastavená na hr. 0,4–0,5 mm. Rýchlosť odozvy je rádovo 0,1 s.

Registrácia prebieha v dvoch fázach:
I. fáza:
Prechod zo stavu A do stavu B. Pri prechode zo stavu A do stavu B sa elektródy pokryjú tenkým filmom. V dôsledku toho sa úplne zmení el. dvojvrstva v ich okolí a tým aj elektrochemické parametre, ktoré sa určujú napr. pomocou striedavého prúdu. Vodivosť úseku medzi elektródami je vždy určovaná vodivosťou vody, pretože vzdialenosť elektród zostáva zachovaná, vodivosť v priestore medzi elektródami sa prakticky nemení. V prípade, že vzdialenosť (D) medzi elektródami je výrazne väčšia ako ich priemer (D1), celkovú vodivosť to prakticky neovplyvní.
II.fáza:
Pri prechode zo stavu B do stavu C sa elektródy premiestnia hlboko do olejovej fázy. Hlavnou detektovanou zmenou (opäť s použitím striedavého prúdu), je zmena vodivosti. Vodivosť potom závisí od vzdialenosti elektród (D).

Podmienky použitia
Sonda je určená na meranie v kvapalinách s teplotou od -20 st.C do +40 st.C, pri jej použití na meranie v iných kvapalných zmesiach a roztokoch ako je zmes vody a ropných látok alebo tukov, je potrebné s dodávateľom konzultovať chemickú odolnosť materiálu sondy. Rozhodnutie EVPU Nová Dubnica: N /04254 97

Podrobnú technickú dokumentáciu k detekcii ropných látok si môžete stiahnuť:

→TECHNICKÁ DUKUMENTÁCIA AS - DETECTOIL←

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.