OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube    ENGLISH  ESPANA  

Spoločnosť   

 Vás pozýva na odborný seminár

 

 Decentrálne riešenie nakladania s odpadovými vodami z pohľadu Novely vodného zákona 409/2014 a ČOV pozerajúce do budúcnosti.    

o 9,00 hod

 

Termín: 3.11. 2016                           BRATISLAVA

 

Termín: 4.11. 2016                           Považská Bystrica

 

Termín: 11.11. 2016                        KOŠICE

 

Ciele seminára

Seminár si kladie za cieľ oboznámiť účastníkov s technickými možnosťami, ktoré riešia situácie do ktorých sa stále viac dostávajú starostovia obcí, realizátori individuálnej výstavby rodinných domov, realizátori priemyselných parkov ale hlavne projektanti, ktorý musia často čeliť zdanlivo neprekonateľným problémom pri riešení zneškodňovania odpadových vôd. Novela Vodného zákona č. 409/2014, Z.z., ktorá je novelizáciou zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, dáva odpovede na mnohé otázky spojené s nakladaním s OV. Z tohto dôvodu by sme Vás radi oboznámili so zmenami, ktoré z tejto novelizácie vyplývajú ako aj s možnosťami použitia nových koncepcií nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v zmysle tejto novelizácie.

Zároveň Vás budeme informovať o ČOV pozerajúcimi do budúcnosti ktoré sú svojou konštrukciou prispôsobené požiadavkám XXI. storočia.

 

Program seminára

09,00 Otvorenie seminára

 

09,10  Decentrálne riešenia nakladania 

            s odpadovými vodami z pohľadu Novely 

            vodného zákona 409/2014.

Čo je možné a čo nie je možné pri nakladaní s OV.

             Dr. Ing. Karol Kratochvíl  - AČE SR

 

09,40  Príkladová štúdia spojenia centrálneho a decentrálneho riešenia nakladania s odpadovými vodami v obci Štiavnik. 

Dr. Ing. Karol Kratochvíl  - AČE SR

 

10,00  Obce budoucnosti

Centrální, decentrální řešení, skupinová řešení,  různé typy domovních čistíren, vegetační čistírny, netradiční řešení sanitace, řešení ostrovních systémů,  možnosti on-line sledování provozu.

Ing. Karel Plotěný  - AČE ČR

 

10,40  ČOV pozerajúca do budúcnosti 1. časť.

Nová progresívna technológia pre malé balené ČOV. Konštrukcia ktorá umožňuje optimálnu funkciu ČOV bez nastavovania regulačných prvkov.

           Martin Lašček - ASIO-SK, s.r.o.

 

11,00 – 11,15 Prestávka na občerstvenie

 

11,15  ČOV pozerajúca do budúcnosti 2.časť.

Požiadavky kladené na budúce ČOV.

Možnosti riešenia na kladené požiadavky.

Aká kvalita čistenia je a bude optimálna.

Aká automatizácia je a bude potrebná.

Dr. Ing. Karol Kratochvíl  - AČE SR

 

11,45  Príkladové štúdie ČOV pozerajúcich do budúcnosti.

Postupné zvýšenie kapacity ČOV priemyselného podniku z 200 EO na 700 EO a z 50 EO na 200EO.

Príkladová štúdia obecnej ČOV s postupným napájaním kanalizácie od 50 do 750EO .

Dr. Ing. Karol Kratochvíl  - AČE SR

 

12,10 Rekonštrukcia obecnej ČOV Dolná Mariková.

             Ako sa dá za málo peňazí intenzifikovať a automatizovať stredné obecné ČOV.

           Ing. Rastislav Kuffa, PhD. – AČE SR

 

12,30  Novinky ASIO-SK, s.r.o.

Dr. Ing. Karol Kratochvíl  - AČE SR

 

13,00  Diskusia a občerstvenie

 

14,00  Ukončenie seminára

 

Organizačné pokyny

 Odborný seminár sa koná:

 Termín: 3.11. 2016                           BRATISLAVA

 v  HOTELI Barónka - Mudrochová 2,  

 Termín: 4.11. 2016                           Považská Bystrica

v   HOTELI Považské Podhradie – Pod Hradom, s.r.o.

 Termín: 11.11.2016                         KOŠICE

v  HOTELI Centrum – Dom Techniky

 Prosím prihláste sa na seminár v meste, ktoré Vám najviac vyhovuje. 

 Prihlášku zašlite späť e-mailom do 21.10. 2016 na: asiobytca@asio.sk, martina@asio.sk

 

Odborný garant:

Dr.Ing. K. Kratochvíl – AČE SR

e-mail: kratochvil@asio.sk

 Organizačný garant:

Martina Balalová               e-mail: martina@asio.sk

 ASIO-SK s.r.o.

ul. 1. mája 1201

014 01 Bytča

fax: 041 - 5521 746

tel: 041 - 5540 677

mobil: 0915 722 884

                               

Účastnícky poplatok

Účasť na odbornom seminári je po zaslaní vyplnenej prihlášky zdarma.

 Organizácia má právo vyslať náhradníka za prihláseného účastníka.

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.