OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

asio-facebook   +421(0)41 552 21 79   asio-mail   asio-youtube    ENGLISH  ESPANA  

PRODUKTY

Široké spektrum výrobkov pre vodné hospodárstvo, priemysel, mestá, obce. Vyrábame a dodávame čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov a mnoho ďalších kusových vodohospodárskych výrobkov. Vlastná výrobná prevádzka, montážna skupina, servisný team a v neposlednom rade naslovovzatý odborníci - technológovia nám umožňujú dodávať kvalitné produkty a zabezpečovať ich funkčnosť počas celej doby životnosti.

odlučovač ropných látokčistiareň odpadových vôdlapač tukov

 • ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK

  Odlučovače ropných látok AS - TOP sú určené na odlúčenie a zachytenie voľných ropných látok z odpadových vôd znečistených ropnými látkami. Spoločnosť ASIO - SK s.r.o. dodáva odlučovače ropných látok AS - TOP v niekoľkých veľkostiach, typových radoch a prevedeniach

 • ČERPACIE ŠACHTY

  Celoplastové čerpacie stanice AS - PUMP sa svojou funkciou a vybavením zaraďujú medzi vodohospodárske armatúrne šachty , kusové vodohospodárske výrobky a patria medzi objekty na podzemné kanalizačné potrubia. Predstavujú ucelený typový rad kompaktných - " balených " čerpacích staníc.

 • LAPAČE TUKOV

  Lapače tuku sú určené pre zachytávanie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z kuchýň, potravinárskych prevádzok, spracovní mäsa atď. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácie a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním a zalepením.

 • ODVODŇOVANIE KALOV

  Zariadenie sa vyrába v ucelenej výkonovej rade s kapacitou 10–200 kg sušiny za hodinu. Vďaka nízkym investičným a prevádzkovým nákladom je vhodné predovšetkým pre komunálne čistiarne od 1 000 do 10 000 EO a pre priemyselné čistiarne odpadových vôd.

 • AKUMULÁCIA VÔD

  Stále častejšie sa rozrastajúce mestá stretávajú s problémom ako odviesť dažďovú vodu zo spevnených plôch na ich okraji. Malé priemery kanalizačných vedení nedovoľujú odviesť potrebné množstvá, rekonštrukcia kanalizačnej siete je nad ich ekonomické možnosti a v miestach vzniku prívalu je nedostatok miesta pre výstavbu záchytných nádrží. A tak riešenie tohto problému je limitujúce pre ďalší rozvoj územia.

 • ODĽAHČOVACIE KOMORY

  Odľahčovacie komory sú objekty na stokovej sieti, ktoré slúžia k oddeleniu dažďovej vody v systéme jednotnej kanalizácie. Ponukou prefabrikovaných dielov sa snažíme o zjednodušenie projektového návrhu a minimalizáciu stavebných prác. V súčastnej dobe máme k dispozícii dva typy odľahčovacích komôr:
  AS-ŠOK - štrbinové odlahčovacie komory a AS-BALOK - odľahčovacie komory s bočnou prepadovou hranou.

 • VODOMERNÉ ŠACHTY

  Vodomerná šachta AS-VODO patrí medzi vodárenské armatúrne šachty na podzemné vodovodné potrubia. Slúži na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na domovej prípojke tak, aby boli jednoducho dostupné ...

 • PLASTOVÉ NÁDRŽE

  Plastové nádrže od firmy ASIO - SK s.r.o. sú vyrobené z konštrukčných prvkov a dosiek z integrálneho polypropylénu alebo polyetylénu a ich kopolymérov, homogénnych i ľahčených - technológiou zváraním. Na želanie odberateľa môžu byť plastové nádrže opatrené technologickými prepážkami, prípadne rôznymi technologickými otvormi pre napojenie potrubia.

 • DETEKCIA ROPNÝCH LÁTOK

  Zariadenia určené na zistenie prítomnosti ropných látok na hladine vody. Zariadenia majú široké využitie v energetickom a petrochemickom priemysle, vo vodnom hospodárstve, pri čerpacích staniciach pohonných hmôt a pod. Uvedené zariadenie má uplatnenie všade tam, kde existuje možnosť úniku ropných látok (tu slúži ako kontrolný a bezpečnostný systém). Možnosť uplatnenia je aj pri použití v kombinácii s odlučovačmi a zberačmi ropných látok.

 • VYUŽITIE DAŽĎOVÝCH VÔD

  Komplexný sortiment pre využívanie daďových vôd v domácnosti. Systém umožňuje znižovať náklady na odber pitnej vody z verejnej vodovodnej siete.

 • REGULÁTORY PRIETOKU

  Regulátor prietoku sa používa na obmedzenie hodnoty intenzity výtoku do kanalizačných kolektorov, kanálov a vodných tokov, napr. počas výskytu prudkého a intenzívneho dažďu.


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.